Sarasvatí

Indie » Sarasvatí

V hinduismu, Sarasvati reprezentuje inteligenci, vědomí, vesmírné znalosti, tvořivost, vzdělání, osvícení, hudbu, umění, výmluvnost a výkon. Hinduisté ji uctívají nejen pro "akademické znalosti", ale pro "božské poznání" nezbytné k dosažení mokša – osvobození.

Podle védanty, je Sarasvatí považována za ženskou energie (šakti) a aspekt znalostí Brahma, jako jeden z mnoha aspektů Adi Šakti.

  • Bílá barva bohyně znamená neposkvrněnou povahu a neposkvrněnou mysl.
  • Sezení na obráceném bílém lotosu, smysl je v hledání světla poznání.
  • Bílá labuť je vozidlo bohyně, a to svědčí o zvědavosti.
  • Bohyně hraje na vínu a to znamená harmonii všech duševních pochodů, a postojů.
  • Bohyně je uctívána červenou květinou palaš, která je bez zápachu, a tento symbol svědčí o naprostém očištění od předsudků.
  • Kalamář s perem a knihy jsou jako symboly. 

Bohyně Sarasvati je často líčena jako krásná žena, oblečená v čistě bílé, často sedí na bílém lotosu, který symbolizuje, že je založena na zkušenosti absolutní pravdy. Tak ona má nejen znalosti, ale i zkušenosti z nejvyšší reality. Sarasvatí je hlavně spojená s bílou barvou, která znamená čistotu pravdivého poznání.