Ritodgata

 • Ritodgata
  Ritodgata

Ritodgata pochází z Indie. Třicet let žije mnišským životem. Více než třicet let se věnuje józe a meditaci. Je žákem indického jogína Šrí Tatháty. V jeho ašramu v jihoindickém státě Kerala žil jako mnich do roku 2006. Ritodgata je šiřitelem principu a zákonů Dharmy. Dharma je živá moudrost a vědomí. Je to pochopení smyslu přírody a stvoření. Vyžaduje uvědomělý život, ostražitost a plnění si povinností, které máme vzhledem k sobě, našim blízkým, společnosti. Ve zkratce bychom Dharmu mohli chápat jako správný způsob života.
V současnosti žije Ritodgata v menším ašramu v Kerale spolu s třemi dalšími mnichy. Na tomto mistě se věnují cvičení, meditaci, přijímají návštěvy, organizuji společné cvičení pro lidi a diskutuji o různých věcech. Tady ho můžete navštívit aspoň na fotkách.

Ve svém okolí též pomáhají svojí prací v nemocnicích, navštěvují nemocné a rodin, které potřebují jejich pomoc. Od roku 2002 pravidelně cestuje maitrí Ritodgata spolu s mnichem Suchetasem do Evropy.
Nejdříve přijížděli jako žáci, poslední roky přináší praktická cvičení získaná vlastní zkušeností. Při pobytech v Evropě si Ritodgata a Suchetas vytvořili přátelství ve více zemích, v kterých vedli jednodenní a vícedenní programy. Jsou velmi přátelští a vždy připraveni vyslechnout si naše problémy a hledat řešení. Otevírají lidem dveře do svého nitra, těžko můžete před nimi něco skrývat. Pro některé jsou velkou oporou v těžkých chvílích, pro jiné jsou zase příjemnými společníky.
Maitrí Ritodgata a maitrí Suchetas nejsou vážni a mlčící mniši, ale spíše veselí a srdeční lidé, kteří chtějí byť nápomocni tam, kde je třeba. Sám Ritodgata o ašramech praví, že lidé jsou příliš vážní, navenek tiší a pokojní, ale uvnitř jsou v disharmonii. Ale říká, že opak je cílem – být uvnitř vyrovnaný a navenek veselý.

 

Ritodgata Maitrí o jídle

Česnek – není tak dobrý, cibule je bez problémů, ale ve vašem podnebí je možný i česnek,  protože jíte hodně brambory.

Ale mentální přístup, se kterým jíte, vytváří více problémů než česnek nebo cibule. Když jíte hltavě, je to tamasické. když vám nějaké jídlo chutná, jíte ho víc než je potřeba a ve vás vytváří negativní energie. Nejdříve jíte pro potřebu těla, ale potom už dál, už jíte kvůli vaší mysli. To není dobrá praxe.

V Indii doporučujeme jít spát s lehkým žaludkem, abyste se ráno probudili svěží Ve spánku probíhá metabolismus pomalu, proto ho nezatěžujte vydatnou večeří. Zásady, které se používají v Indii, se nedají automaticky přenášet k vám, protože podnebí je velmi odlišné. Ve vašem chladnějším podnebí musíte zpravidla jíst více, protože vydáváte více tepla. Také jste zvyklí na těžší fyzickou práci a vyšší tempo, než je možná v horkém podnebí.

 

 • Přednášky

  Zde najdete přednášky, promluvy nebo odpovědi z jednotlivých seminářů.

 • Ritodgata - O práně a dechu

  Překlad nahrávky ze semináře ve Francii na jaře 2013

 • Ritodgata o meditaci

  Povídání o meditaci.

 • Ritodgata – Stav světa

  Odpověď na dotaz na přednášce v roce 2005.

 • Poselství od Ritodgaty

  Drazí přátelé,

  jsou Velikonoce a jsou velice zvláštní. Obvykle se jejich oslavy více týkají těla a mysli a méně Duše (Ducha). Nyní nás Příroda postavila do situace, kdy tyto oslavy budou probíhat více v Duchu a velice málo pro tělo a mysl.

  Význam oslav ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista mohou různí lidé vnímat velice rozdílně (někoho se to dotýká více někoho méně - pozn. překladatele). Transformace (přerod) lidského ega do nástroje Božství je inspirující myšlenkou.

 • Cvičení s Ritodgatou

  Cvičení, která ukazoval Ritodgata na seminářích.