Přednášky

Ritodgata » Přednášky

Zde najdete ořednášky, promluvy nebo odpovědi z jednotlivých seminářů.

Na konci každé přednášky najdete soubor ve formátu .pdf, který můžete uložit do svého počítače.