Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 1Celkem: 98762

Mantry

Recitování manter (Ritodgata Maitrí)

Mám vysvětlovat,  jak mantry fungují? Takové ty teoretické základy jak mantry působí? Samotné slovo mantra má dva základy, dva kořeny: man a tra.

Man znamená mysl a znamená také rozjímat.

Tra - zachránit před něčím. Zachraňovat, šetřit. To slovo má několik významů. Tady asi použijeme ten význam zachránit před něčím.

Takže vás mantra chrání před tímto světem, když ji používáte. To je mantra. Znamená také, že je to trochu tajné, skryté. Říká se nám, že své mantry máme držet v tajnosti. To není tím, že ta mantra samotná by byla tajemství. Každé duchovní cvičení nebo praktiky, které používáte vy osobně, byste měli brát jako tajemství. Tyto věci, jóga, meditace, mantry, to všechno jsou velmi intimní osobní věci. Tyto věci by neměly pařit k běžné, jak se říká, společenské konverzaci. O těchto věcech můžete mluvit jenom s mistrem.

Dáváme lidem mantry s jednou podmínkou: nesmíte tuto mantru říct nikomu jinému. Můžete ji říct člověku jenom tehdy, když je ochotný a připravený jí cvičit. Takže, je jasné, že tady není zas takový důvod, aby ta mantra byla uchována v tajnosti. Když ji někdo chce cvičit, můžete tomu člověku mantru dát. Ale jenom pro cvičení a ne pro nějaké debaty. Protože, když se pustíte do debaty o mantrách, o jejich síle a podobně, tak to nějakým způsobem rozředí, zeslabí vaše další cvičení, vaši praxi.

 

Další otázka je, jak si vybrat mantru. Můžete používat každou mantru, která se vám líbí, která vás nějakým způsobem oslovuje. Anebo můžete používat každou mantru, kterou vám dá mistr. Teoreticky může být každá mantra použita pro cokoliv. Ale prakticky mají mantry své konkrétní účinky. Všechny mantry byly objeveny mudrci. Když byli ve stavech hluboké meditace, nebo vysoké meditace, tak se jim v mysli prostě mantra vynořila. Proto ke každé konkrétní mantře můžeme přiřadit konkrétního člověka, konkrétního mudrce, který ji první objevil. A když tu mantru objevili, tak možná ji používali pro nějaký zcela konkrétní cíl. To je legenda o mantrách.

U každé mantry je nějaký světec,(riši) kterému jsme zavázáni za to, že tu mantru máme, ke kterému bychom měli pociťovat vděk. K hodně mantrám existuje nějaká legenda, příběh. A pak je tady způsob, jakým se ta mantra zpívá. Například jste možná slyšeli mantru – Óm namah šivája. Stejná mantra se dá zpívat také jinak – Óm šivája namaha. Čili, už tu máme dva způsoby, jak zpívat jednu mantru. Nazýváme to rytmus nebo metrum. Další věc je, který aspekt Nejvyššího Božství je touto mantrou oslovován. Některé mantry mají konkrétní význam, jiné nemají vůbec žádný rozumový význam. Takže, když přistupujete k nějaké mantře, je potřeba mít na paměti všechny tyto věci. Mudrc, který ji objevil, legenda nebo příběh, historie mantry, potom rytmus, čili jak ji zpívat a potom Božství, které je touto mantrou oslovováno a jeho symbolický význam. To jsou technické stránky věci na úvod.

Když potom budete mantru prakticky cvičit, nemusíte se už těmito teoretickými přípravami, zabývat. Ale než začnete cvičit, je velmi užitečné, vyslat díky tomu mudrci, který tu příslušnou mantru objevil. To je jeden ze způsobů, jak si zajistit, že pokud bychom tu mantru zpívali nebo recitovali nějak chybně, tak si tím neublížíme.

Potom jsou různé mantry, některé zvyšují naši energii, nabíjejí nás, jiné naopak nás uklidňují, snižují energii. Například – Óm namah šivája – je uklidňující mantra. Nebo naopak - Óm namo nárájanája – je zase mantra, která přivolává do našeho vědomí milost. Naopak třeba Gájatrí mantra přináší světlo a stimuluje nás, podněcuje, povzbuzuje. Jedna z takových nejvyváženějších a nejbezpečnějších manter, kterou můžeme dávat úplně volně, je mantra  Óm hrím namah šivája. Má zvláštní vyváženost, rovnováhu. Když budete zpívat Óm namah šivája, tuto zklidňující mantru, tak vás uvede do klidného stavu mysli. Ale Óm hrím namah šivája nejdříve probudí vaši vnitřní energii, a potom vás zklidní. Takže, je tady potom možnost růstu a rozpínání, rozšíření, protože nejdříve se probouzí energie. A proto my obyčejně dáváme tuto mantru. Hrím je mystická slabika, ale ta slabika sama o sobě nemá nějaký význam nebo překlad v žádném jazyce. Je to jenom zvuk a představuje čistou energii. Čistou projevenou energii, která je představitelem vší projevené energie. Všeho pohybu.

Potom další klíčové slovo je šiva. Význam toho slova nebo jména Šiva je Nejvyšší Vědomí ve své vždy příznivé blahodárné podobě, nebo projevu. A ta přípona „-ja“ znamená k někomu nebo pro někoho. Čili šiva a šivája je k Šivovi nebo pro Šivu. Slovo nama je jakýmsi spojovacím  článkem mezi slabikou hrím a Šiva. Nama má dva významy na  dvou různých úrovních. To první v sanskrtu znamená klaním se. A na druhé straně v učení o mantrách  se říká, že nama je také mystická slabika. Existuje jedna menší čakra, která je nad krční čarou, ale je pod čarou třetího oka. Je někde mezi nimi. A ta má dvanáct okvětních lístků a v každém tom lístku je jedna slabika a mezi těmi slabikami je i nama. Je to pozvání milosti nebo žádost o požehnání. Čili hrím namah šivája znamená: kéž se ta probuzená energie pohybuje k Nejvyššímu Vědomí. Nebo naopak to může znamenat: kéž požehnání, milost Nejvyššího Vědomí, sestoupí dolů, do naší vnitřní energie. Zpívání této mantry tedy navozuje velmi harmonický vztah mezi vnitřní energií a Nejvyšším Vědomím. A ještě jedna věc. Když se probudí energie bez harmonizace, bez souladu, je to nebezpečné. Tak jako v tom příběhu, který jsem vám ráno vyprávěl, o tom člověku, který cvičil jógu, konal odříkání a potom náhodou pohledem spálil ptáčka. Bez řádné harmonizace je každé probouzení energie nebezpečné. Takže, máte-li v úmyslu vytvoření harmonie a navození energie, energetizaci, tak toto je nejlepší mantra. Je jednoduchá, ale současně velmi, velmi účinná.

Teď si povíme, jak mantru používat nebo jak ji zpívat. Mantra je vyslovené slovo. A každé vyslovené slovo, když ho budete používat jako mantru, je schopné odvést vás do čistého vědomí. Mezi čistým vědomím a mluveným slovem je mnoho stupňů. Nejdříve je čisté vědomí. Potom další stupeň, další stadium je pohyb tohoto čistého vědomí. Vlnění. Něco jako vlny na hladině moře. A tady to vlnění anebo zvlnění čistého vědomí, tomu říkáme myšlenka anebo vytváření myšlenky. Pak k tomuto vlnění přiřazujeme nějaký smysl, nějaké slovo. Kdybyste teď otevřeli okno, nejdříve byste pocítili chlad. Čili, nejdříve byste pocítili, potom by přišla na řadu myšlenka v mysli: aha, tady je zima, a potom byste to vyslovili nahlas: je velmi zima. Takto podobně vzniká slovo mantry. Nejdříve je to vlnění, chvění v tom vědomí, potom ho pojmenujeme jako myšlenkové slovo, mentální slovo, pak ho vyslovíte. Takže, kdybychom ten postup obrátili, tak pro vyslovená slova můžeme vystopovat cestu zpátky do čistého vědomí. Čili: vyslovené slovo, slovo v mysli, mentální, potom pociťování nebo vidění té myšlenky, toho pojmu, a potom jako zdroj čisté vědomí. A touto cestou vás mantra může dovést k čistému vědomí. V meditaci na čisté vědomí. Problém je v tom, jak v něm zůstat co nejdéle. V sanskrtu je několik výrazů, které označují tyto jednotlivé stupně. To vyslovené slovo, myšlený pojem nebo myšlené slovo, vlastní myšlenka nebo pojem. To by byla příliš technická záležitost se tím zabývat, ale chcete?

Čili to jenom proběhneme, nemusíte si to pamatovat. … to je to vyslovené slovo, mantjama, to je to myšlené a nebo se to dá popsat jako mezistupeň, to, které stojí mezi. Pašanti, to je to vlnění, ta první myšlenka. Pašanti znamená doslova to, co je viděno. A pak je to para, to znamená   transcendentno. Od mluveného slova jdeme ke transcendentnu.

Možná jste četli o mnoha čakrách, počínaje kořenovou čakrou až po temenní čakru. Každá čakra je zpodobňována jako květina s určitým počtem okvětních lístků. Ke každé této čakře se pojí jedna slabika sanskrtské abecedy. Takže, když budete odříkávat sanskrtská písmena nebo slabiky, každá ta slabika ze sanskrtu, když ji budete vyslovovat, tak stimuluje tu čakru, ke které náleží, ke které je přiřazena. V učení o čakrách se říká, že každá slabika je velmi mocná a jejím vyslovováním nebo opakováním v duchu podněcujeme, stimulujeme tu konkrétní čakru, ke které ona slabika náleží. Dá se říci, že ti, kdo skládají nebo skládali mantry, tak je skládali tak, že ty slabiky vytvářejí taková jména bohů, aby opakováním, používáním manter byly stimulovány jednotlivé čakry. Tolik nauka o mantrách.

 

Ukázky manter: 


ÓM HRÍM NAMAH ŠIVÁJA
  ukázka

ÓM BHADRAM NO ÁPI VÁTAJA MANAH
  ukázka

SAHANÁVAVATU, SAHA NAU BHUNAKTU.
SAHA VÍRJAM KARAVÁVAHAI.
TÉDŽASVINÁVADHÍTAMASTU MÁ VIDVIŠHÁVAHAIÍ.
ÓM ŠÁNTIH ŠÁNTIH ŠÁNTIHI
Nechť jsme všichni chráněni, nechť se spolu radujeme,
nechť spolu užíváme naši sílu.
Ať světlo sestoupí na nás.
Ať nikdy nemáme v nenávisti jeden druhého!)
ukázka

ÓM TATHÁTAM DHARMA GÓPTÁRAM
DHARMAM MÁNUŠA RÚPINAM
PURUŠAM ŠÁŠVATAM VANDÉ
JUGA DHARMA VIDHÁJINAM
JUGA DHARMA VIDHÁJINAM
Zdravím Pána Absolutna,
ztělesnění lidské Dharmy,
Věčnou Bytost,
která řídí Dharmu různých věků.
ukázka

ÓM PRÁDURASTHU RTHAM MITRAM
TATHÁTA DHÁMA DHÍMAHI
DHARMAS SARVATRA DHÍVJATAÁTE
Kéž se nejvyšší Pravda stane naším přítelem,
Kéž se všude rozzáří Dharma
ukázka
  • O mantře Gájatrī

    Jednoho dne nám Šrí Tatháta vysvětloval velkou hodnotu mantry Gájatrī a její význam, a proč rišiové této mantře přikládali tak velkou důležitost. Při této příležitosti bychom se o to chtěli s vámi podělit a rovněž o příběh, jak byla Gájatrī mantra odhalena řišimu Viśvāmitrovi.