Lakšmí

Indie » Lakšmí

Lakšmí je hinduistická bohyně bohatství, prosperity (materiální i duchovní), světla, moudrosti, štěstí, plodnosti, velkorysosti a odvahy, a ztělesněním krásy a šarmu. Má Lakšmí je také známá jako Mahalakšmí. O Mahalakšmí se říká, že přináší štěstí. Věří se, že ochraňuje své oddané ode všech druhů bídy a starostí souvisejících s penězi.

Bohyně Mahalakšmí je nazývána Šrí nebo Thirumagal (protože je obdařena šesti příznivými a božskými vlastnostmi neboli gunami a také proto, že je zdrojem síly i na Pána Nárájanu (Višnu). Je manželka Višnua a vzala si Rámu (v té inkarnaci byla Síta) a Krišnu (jako Rádha a později Rukminí).

V hinduismu byli kdysi dévové (bozi) a asurové (démoni) smrtelné. Amrit, božský nektar, který dával nesmrtelnost, mohl být získán pouze stloukáním kširsagaru (moře mléka).  Dévové a asurové vyhledávali nesmrtelnost a tak se rozhodli rozvířit kširsagar. Dévové na jedné straně, asurové na druhé, zahájili stloukání. Višnu byl ztělesněn jako Kurma, želva, na které byla umístěna horu jako máselnice, a kolem ní byl omotán Vasuki, velký had, plivající jed a sloužil k rozvíření moře. Během víření přišla řada božských nebeských bytostí. Mezi nimi byla důležitá bohyně Lakšmí, dcera krále mléčného oceánu. Jako poslední přišel Amrit a tím avatár  Kurma, želva, skončil. Višnu pak na sebe vzal podobu krásné dívky, aby odvedl pozornost asurů a dal nesmrtelnost dévům.

Bohyně Mahalakšmí existovala vždy. Její projevení při stloukání moře másla je pouze jedním z jejích hlavních projevů. Bohyně Mahalakšmí se také narodila velkému mudrci jménem Bhrigu a proto je nazývána také jako Bhargaví. Bohyně Mahalakšmí je také sestra velkého gurua Šukráčárji i velká planeta Čandra. Pokaždé, když Višnu sestupuje na zemi jako avatár, je doprovázen avatárem Lakšmí.

Bohyně je popisována jako  osmnáctiruká, má náhrdelník korálků, válečnou sekeru, palcát, šíp, blesk, lotos, luk, konvici, palici, kopí, meč, štít, ulitu, zvon, pohár vína, trojzubec, oprátka. Má pleť barvy korálu a sedí na lotosu.

Zobrazuje se ve dvou formách, Bhudévi a Šrídévi.  Bhudévi představuje totalita hmotného světa nebo energii, tzv. aparam prakriti, kde se jí říká Matka Země. Šridévi je duchovní svět nebo energie, tzv. param prakriti. Většina lidí je mylně považuje za oddělené bytosti, i když jsou jednou, Lakšmí. Dévi Lakšmí je moc Pána Višnua.

Lakšmí je ztělesněním lásky, z níž proudí oddanost k Bohu neboli bhakti. Prostřednictvím lásky/ bhakti nebo Lakšmí je átman neboli duše schopna dosáhnout Boha neboli Višnua. Lakšmí hraje zvláštní roli jako prostředník mezi svým manželem Pánem Višnu a jeho pozemskými oddanými. Zatímco Višnu je často chápán jako přísný patriarcha, kterého lze snadno vyvést z klidu, Lakšmí představuje více uklidňující, teplou a přístupnou mateřskou postavu, kteří do života oddaných ochotně zasahuje jeho jménem. (Višnuovým)

Často, to je Lakšmí, kdo působí jako obhájce žádostí smrtelníků. Pokud žádají Višnua o milost nebo o odpuštění hříchů, hinduisté se často k němu obracejí prostřednictvím Lakšmí. Ona je také zosobněním duchovní energie v nás a ve vesmíru, nazývané Kundalíní. Také ztělesňuje duchovní svět, také známý jako Vaikunta, příbytek Lakšmí-Nárájany neboli Višnu. Ona je také božskými vlastnostmi Boha a duše. Lakšmí je ztělesněním božské nejvyšší duchovní ženské energie, neboli param prakriti, která očišťuje, posiluje a povznáší jednotlivce. Proto je nazývána bohyně štěstí. Pro své mateřské city a jako choť Nárájany (Nejvyšší Bytosti) je považována za Matku vesmíru.

Lakšmí má mnoho jmen. Je známo, že je velmi úzce spojena s lotosem, a jejích mnoho přívlastků je spojeno s touto květinou, jako jsou:

 • Prakruti - zosobnění přírody, střed všeho, projeveného i neprojeveného.
 • Vikruti – mnoho různých aspektů Přírody, která přebírá mnoho forem, které jsou známé četnými jmény, ale sama je bez vlastností.
 • Vidya - zosobnění moudrosti.
 • Padma – bydlící v lototusu

Kamala: bydlící v lotosu

 • Padmapriya: ta, která má ráda lotosy
 • Padmamaladhara devi: která nosí věnec z lotosů
 • Padmamukhi: jejíž tvář je krásná jako lotos
 • Padmakshi: jejíž oči jsou krásné jako lotos
 • Padmahasta: ta, která drží lotos
 • Padmasundari: krásná jako lotos
 • Vishnupriya: milovaná Višnuem
 • Ulkavahini: ta, která jede na sově

K jejím dalším jménům patří: Rama, Indira, Manušri, Čakrika, Kamalika, Lalima, Kalyani, Nandika, Rudžula, Vaišnavi, Narayani, Bhargavi, Šridevi, Čančala, Bhumi Devi, Džaladža, Madhavi, Sudžata, a Aišwarja. Také je zmiňována jako Džaganmátha ("matka vesmíru")

Bohyně Mahalakšmí také vládne nad 16 formami pozemského bohatství s výjimkou Ašta siddhis, džnany a udělování džnany. Jsou to: (1) sláva, (2) vědění, (3) odvaha a síla, (4) vítězství (5) dobré děti, (6) udatnost, (7) zlato, drahokamy a jiné cennosti; (8) hojnost zrna, (9) štěstí, (10) blaženost (11) inteligence (12) krása (13) vyšší cíle, vyšší myšlení a vyšší meditace, (14) morálka a etika, (15) dobré zdraví; (16) dlouhověkost.

Seznam Ašta Lakšmí podle modliteb:

 • Adi Lakšmí nebo Maha  Lakšmí: starověká forma Lakšmí a ztělesnění Lakšmí jako dcery mudrce Bhrigu.
 • Dhana  Lakšmí: za peníze a zlato.
 • Dhanya  Lakšmí: dárce zemědělského bohatství.
 • Gadža  Lakšmí: dárce živočišného bohatství jako dobytek a sloni
 • Santana Lakšmí: uděluje potomstvo.
 • Víra Lakšmí: uděluje srdnatost v bitvách a odvahu a sílu k překonání obtíží v životě.
 • Vidžaja Lakšmí nebo Džaja Lakšmí: Dárce vítězství, a to nejen v bitvách, ale také při překonávání překážek pro dosažení úspěchu.
 • Vidja  Lakšmí: uděluje znalosti umění a věd.
 • Aišwarja  Lakšmí: "Bohyně bohatství"
 • Saubhagya  Lakšmí: "Dárce prosperity obecně."
 • Radžja  Lakšmí: "Ta, která žehná pravidla (světské moci)"
 • Vara Lakšmí: "paní, která uděluje krásné dary".