Dopis od Ritodgaty k období Navarátri 2015

Ritodgata » Dopis od Ritodgaty k období Navarátri 2015

Moji milí přátelé,

jak možná víte, přichází Navaratri. Podle starých indických tradic jsou dvě příznivá období pro intenzivní duchovní cvičení. Nazývá se Navaratri, znamená to devět nocí. Jedno je v září/říjnu a to druhé v březnu/dubnu. Ale to první je oblíbenější. Letos začíná 13. října.

Takže vám navrhuju, abyste se vážně ponořili do intenzivních cvičení a (nebo) rituálů a kontemplací.

Tato zvýšená intenzita a naše záměry spolu s nadějí a Boží Milostí budou přinášet zázračné proměny v naší vnitřní osobnosti i vnějších životech. Náš každodenní život je plný kompromisů, ke kterým býváme dotlačeni okolnostmi. To přináší značné zatemnění, zmatení a někdy i pocity viny a zklamání. Je velice nezbytné smýt ze sebe tyto negativní nánosy. A přesně sem cílí aktivity Navaratri a tímto zvyšují naši osobní energii. Pomáhá to upevnit naše odevzdání se vyššímu životu a ušlechtilým misím. A také slouží k tomu, abychom znovu procítili naši sounáležitost s vesmírem.

Legendy tvrdí, že mnoho Božských Vtělení a proroků se věnovalo velkému pokání a odříkání, aby získali energii pro splnění svých pozemských misí. Na naší úrovni je tu každý z nás na osobní misi. Můžeme pomoci sobě i vesmíru tím, že si, skrz naše aktivity, uchováme nebo i nabereme hojné množství energie z vesmíru. V tomto slova smyslu budou nadcházející dny velmi vodivé. Protože naše úsilí bude násobeno vlnami v kolektivním vědomí a požehnáním Mistrů. Vesmír a události, které se odehrávají v našem životě, jsou těsně propojeny s naším stavem vědomí, vnímáním, záměry, emocemi a očekáváními. Takže je velice důležité, jak tyto faktory ovlivňujeme. Po většinu času je naše chování a cítění ovládáno zvyky. Proto je nezbytné je čas od času podrobit revizi, abychom lépe vládli sami sebou. Chceme-li změnit naše zvyky, potřebujeme spoustu energie a ostrou bdělost. Duchovní cvičení zvyšují energii, vyostřují bdělost a vytváří prostor pro to, aby nám Vesmír pomáhal a požehnal nám.

Navaratri začíná 13. října a vyvrcholení je 23. října. Je o uctívání Božské Matky neboli Matky Přírody neboli Energie ve vesmíru. Je to jedna z nejlepších a nejsnadnějších příležitostí k nabrání maxima energie pro naše mise. Také nám pomáhá opravit, vynahradit naše chyby znovu nabýt ztracené energie, abychom urychlili vývoj svého vědomí. Cvičení nám umožní zcela přebudovat naše vnímání a přístupy. Dělejte to s upřímným zápalem a budete překvapeni odezvou z vesmíru a úžasnými výsledky. Dělejte vše s hlubokou důvěrou a pokorou.

do 21. října je důraz na energii a přestavbu. 22. je den největší intenzity Boží slávy a plné manifestace Boží Energie! Poslední den, 23. je dnem nového počátku, naplněného moudrostí, požehnáním, živinami!

Poslední tři dny, tj. 21., 22., 23. října se považují za nejsilnější. Tak dělejte cokoli navíc, než děláte obvykle alespoň v tyto tři dny. My budeme tyto dny dělat ohňové rituály (homu) a uctívání (půdžu) a recitaci manter a posvátných textů. A arčanu 23. října. V Šanti Dham bude pobývat asi 12 přátel z Evropy a účastní se našich programů. Na 23. je také naplánováno několik zasvěcení.

Pokud se v nejbližší době chystáte začít něco nového nebo pomýšlíte na nějaké osobní závazky, je nejlepší to spustit 23. Tak vás naléhavě žádám, více kontemplujte, meditujte, mantrujte se zaměřením vědomí na úplnou proměnu vašeho života, v souladu s vaším důvodem pobývání na Zemi. Jistě to pomůže rozkvětu naší skutečné osobnosti. Pokud se vám nechce nic dělat, alespoň se mentálně spojte s tím, co se děje v Šanti Dham.

Chtěl bych, abyste se ve vašich aktivitách zaměřili na laskavý aspekt Kosmické Energie, kterou já nejraději nazývám Božská Matka. Slovo Matka v sobě zahrnuje nekonečnou trpělivost, nepodmíněnou lásku, blízkost, naprostou volnost, dokonalou moudrost, radost a Neomezenou energii.

Navrhuji 3 mantry:

1. Om aim hrím klím čámundájai viče namaha

(pozdravy Nekonečnému vědomí, Kosmické matce, která přesahuje tři módy přírody), recitujte 108x nebo více (tuto mantru nepoužívejte poslední 2 dny) můžete při tom v sobě cirkulovat energie následujícím způsobem: Om – chakra 1, AIM –chakra 2, HRIIM-left side of Chakra 4, KLIIM- right side chakra 4, CHAAMUNDAAYAI- Chakra 3. VICHE –chakra 2, and NAMAHA- Chakra1.

2. Om šrím hrím dum durgám dévím šaranamaham prapadjé

(nacházím útočiště v Božské Matce, která pomáhá odstraňovat všechny překážky a zahrnuje nás energií, blažeností a blahobytem), prosím recitujte 24x nebo více

3. Gajatri mantra

(Meditujeme na Nekonečno, Zářivý Zdroj vesmíru, který nám pomáhá vyvíjet se, odstraňuje naše nedostatky a žehná nám. Ať To stimuluje naše vědomí a žehná nám na fyzické, pránické a mentální úrovni), recitujte alespoň 24x

Používejte tyto mantry a meditujte na ně podle svého vnitřního vedení. První mantra podněcuje velmi silné energie, druhá mantra je klidní a činí přívětivými a upevňuje účinky té první. Poslední dva dny můžete používat jakoukoli mantru. Gajatri je vhodná po všechny dny, v kombinaci s jakoukoli další mantrou.

Ale pokud to tak cítíte, můžete s vírou používat jakoukoli mantru, kterou znáte.

A i když nebudete dělat nic navíc, cokoli, kdyby jen myšlenky a kontemplace, provázené opravdovým přesvědčením a vědomím upřeným k Božské Matce, bude silné. Jsem si jistý, že ONA vám požehná.

Božská Matka žehná nám všem.

S láskou,
Ritodgata.