Dopis od Ritodgaty k období Navarátri 2013

Ritodgata » Dopis od Ritodgaty k období Navarátri 2013

 

Moji milí přátelé,

jak možná víte, přichází Navarátri. Podle Indické tradice jsou dvě příznivá období pro intenzivní duchovní cvičení. Nazývá se Navarátri a znamená 9 nocí. Jedno probíhá v září - říjnu a to druhé v březnu - dubnu. Ale to první je oblíbenější. A tak vám vážně navrhuji, abyste podnikli intenzivní cvičení - meditaci, rituály, modlitby.

Ta intenzivní cvičení a naše záměry znásobeny nadějí a Božskou Milostí přinesou zázračné proměny jak v naší vnitřní osobnosti, tak ve vnějších životech. Vždyť je tak nutné očistit se od strusek, nečistot z života v kompromisech, které jsme všichni nuceni přijímat. Znovuobnovuje naše odevzdání se vyššímu životu a ušlechtilým misím. Také v nás posiluje náš smysl náležení k vesmíru.

Legendy říkají, že mnoho Božských Inkarnací a proroků podnikalo velké odříkání a askezi, aby shromáždili dostatek energie nutné k naplnění svých misí na zemi. Na naší úrovni je tu každý z nás na osobní misi. Můžeme pomoci sami sobě i vesmíru tím, že skrz naše cvičení zachytíme, absorbujeme všudypřítomnou vesmírnou energii. Toto období je této činnosti velmi nápomocné. Obzvláště proto, že během této doby bude naše úsilí umocněno vlněním v kolektivním nevědomí a požehnáním Mistrů.

Vesmír a události odehrávající se v našem životě jsou intimně propojeny s naším stavem vědomí, našim vnímáním, záměry, emocemi a očekáváními. A tak je nanejvýš důležité, jak tyto faktory uvnitř nás ovlivňujeme. Po většinu času jsou naše chování a pocity ovládány zvyky, takže je nezbytné pravidelně tyto podrobovat revizi, chceme-li to změnit. Abychom tyto zvyky skutečně změnili, potřebujeme k tomu hodně energie a ostrou bdělost. Duchovní cvičení pozvedají energii a zostřují vědomé bytí a umožňují vesmíru, aby nám pomáhal či žehnal mnoha způsoby, které by jinak byly nemožné.

Navarátri začíná 5. října a končí 14. Jeho podstatou je uctívání Božské Matky neboli Matky Přírody neboli Energie vesmíru. Je to jeden z nejlepších a zároveň nejlehčích způsobů jak nashromáždit maximum energie pro naše mise. Také nám pomáhá napravit nebo vykompenzovat naše chyby a znovuzískat poztrácenou energii a nastartovává evoluci našeho vědomí. Naše cvičení nám umožňují totální přestavbu našeho vnímání a postojů.

Dělejte vše s upřímným zápalem, vášní a budete překvapeni odezvou z vesmíru a podivuhodnými výsledky. Vše dělejte se sebedůvěrou a pocitem, že sem patříte. Do 12. října je důraz na energii a přestavbu, 13. na plné zjevení se Božské Energie, požehnání a slávy! Finální den je 14. Je to den nového počátku živeného moudrostí a požehnáním. Poslední 3 dny se považují za silnější. Tak dělejte něco speciálního, navíc oproti svým pravidelným cvičením alespoň v tyto 3 dny. My budeme dělat Homu 12.10. a Pudžu a recitaci v ostatní dny. A 13. a 14.10. Arčanu.

Tak vás naléhavě pobízím, více meditujte, recitujte více manter a očekávejte kompletní transformaci vašeho života. Transformaci, která je v souladu s vaším bytím na zemi. Je dobré zaměřit svá cvičení na laskavý aspekt Kosmické energie ve formě Božské Matky. Slovo Matka vyjadřuje nekonečnou trpělivost, bezpodmínečnou lásku, důvěrnost, naprostou svobodu, dokonalou moudrost, radost a Nekonečnou energii.

 

Navrhuji vám 3 mantry:

První:

OMAIMHRÍMKLÍMČÁMUNDÁJEIVIČÉ NAMAHA

(Klaním se Nekonečnému Vědomí, Vesmírné Matce, která přesahuje tři způsoby Přírody) Prosím, recitujte 108 krát nebo více. (Tato mantra se neprovádí poslední dva dny)

Pozn. překl: „3 způsoby Přírody jsou 3 guny - kvality (1. sattva - čistota, 2. radžas - neklid, 3. tamas – temnota) – viz např. 14. kapitola Bhagavadgíty.

Druhá:

OMŠHRÍMHRÍMDUMDURGÁMDÉVÍMŠARANAMAHAMPRAPADJÉ

(Utíkám se k Božské matce, která pomáhá odstraňovat všechny překážky a vylévá na nás energii, blaženost a hojnost.)  Prosím, recitujte 24x nebo více.

Třetí:

GAJÁTRI MANTRA:

OM BHUR BHUVA SWAHA

TAT SAVITUR VARENJAM

BHARGO DEVASJA DHÍMAHI

DHIJO JONAH PRAČODAJÁT

(Meditujeme na Nekonečno, Zářivý Zdroj vesmíru, který nám pomáhá odstraňovat všechny naše vady a žehná nám. Kéž stimuluje naše vědomí a žehná nám na fyzické, pránické a mentální rovině), recitujte minimálně 24x. Po těchto mantrách následuje vhodná meditace podle vašeho vnitřního vedení.

5. - 12.. října se doporučuje hlavně mantra OMAIMHRÍMKLÍM ČÁMUNDÁJEIVIČE NAMAHA, po které může následovat mantra OMŠRÍMHRÍMDUMDURGÁMDÉVÍM ŠARANAMAHAMPRAPADJE, jak bylo uvedeno. První mantra podněcuje velmi silné energie a druhá je přátelská a zklidňující a upevňuje účinky.  Poslední dva dny můžete používat jakoukoliv mantru, ale Gajátri je vhodná jako doplněk ke všem.

Ale pokud chcete, můžete po všechny dny používat s vírou jakoukoliv mantru, kterou znáte.  A i když nebudete moci o Navarátri dělat nic navíc, cokoli uděláte, ať to jsou třeba jen myšlenky a modlitby, dělejte to s opravdovým přesvědčením a uvědomováním si Božské Matky. Jsem si jistý, že ONA vám požehná.

Kéž Božská Matka žehná nám všem.

S láskou
Ritodgata