Dopis k Navaratri 2018

Ritodgata » Dopis k Navaratri 2018

Mí drazí přátelé,

Jak možná víte, je zde doba Navaratri. Existují dva příznivé časy pro provádění intenzivních duchovních praktik podle starověkých indických tradic. Říká se tomu Navaratri, což znamená devět nocí. Jeden je v září / říjnu a druhý v březnu / dubnu. Toto je Navaratri jara.

Navrhuji proto, abychom se vážně zavázali k intenzivnějším praktikám meditace a / nebo rituálům a modlitbám.

Intenzivní praktiky a naše záměry spolu s nadějí, vírou a Božskou milostí přinesou zázračné změny v naší vnitřní osobnosti a vnějších životech. Dnes je náš každodenní život plný kompromisů, které jsme nuceni učinit, a to přináší spoustu nejasností, zmatek a někdy pocity viny a zklamání. Je velmi důležité, aby tyto negativní akumulace byly často vyprazdňovány. Postupy Navaratri to přesně dělají a posilují naši osobní energii. Pomáhá to posílit náš závazek k vyššímu životu a ušlechtilým misím. Slouží také k posílení našeho pocitu sounáležitosti s vesmírem, který respektuje naši vyšší přirozenost.

Legendy prohlašují, že mnoho Božských inkarnací a proroků vykonalo velké pokání a askeze, aby vytvořili energii k plnění svých misí na zemi. Na naší úrovni jsou všichni tady na osobní misi. Můžeme si pomoci sami a vesmírem tím, že budeme schraňovat nebo absorbovat bohatou energii z vesmíru prostřednictvím vážnějších a vědomějších praktik. Doba je pro to velmi příznivá. Zvláště proto, že během tohoto období bude naše úsilí podpořeno vlnami v kolektivním vědomí a požehnáním Mistrů. Jarní Navaratri je velmi populární v severní Indii a v každém domově budou prováděné obřady. To vytváří velký nárůst světelné energie

Vesmír a události, které se dějí v našem životě, jsou úzce spojeny s naším stavem vědomí, vnímání, záměrů, emocí a očekávání. Takže, jak ovlivňujeme tyto faktory, je velmi důležité. Nejčastěji se naše chování a pocity řídí zvyky, takže jsou nutné pravidelné revize, aby se odstranila zbytková struska. Máte-li změnit zvyky, potřebujeme spoustu energie a pronikavé ostražitosti. Duchovní praktiky zvyšují energii, zvyšují uvědomění a dávají vesmíru další průduchy, kterými nám je pomáháno nebo žehnáno.

Začali jsme 17. března v sobotu s ohňovým obřadem na Novoluní a finále je 26. března. Jedná se o uctívání Božské Matky nebo Matky Přírody nebo Energie ve vesmíru. Jedná se o jednu z nejlepších a nejsnadnějších možností pro získání maximální energie pro naše mise. Pomáhá nám také napravit nebo kompenzovat naše chyby a znovu získat ztracené energie, abychom urychlili vývoj našeho vědomí. Cvičení nám umožňují úplné obnovení našich vnímání a postojů. Udělejte to s nadšením a upřímností a budeme překvapeni odpovědí z vesmíru a nádhernými výsledky. Dělejte vše s důvěrou a pocit spolupatřičnosti.

Až do 24. března je důraz kladen na energii a obnovu (období Durgy a Kaali). 25. března je den zvětšování slávy a plného projevu Božské energie! (Den Mahalakshmi). Poslední den je 26. března, den Sarasvati, nový začátek Světlé moudrosti, požehnání a výživy!

Poslední tři dny, tj. 24, 25 a 26. března jsou považovány za silnější. Takže udělejte něco víc než vaše pravidelné praktiky alespoň v těchto dnech. Budeme dělat ohňové rituály (Homa) a uctívání (Pooja) a zpívat po všechny dny. V posledním dni bude také Archana.

Je zde s námi v Shanti Dham 7 evropských přátel, kteří budou praktikovat s námi a také tu jsou někteří indičtí přátelé.

26. března možná proběhne několik zasvěcení.

Pokud uvažujete o podniknutí něčeho nového nebo o osobních závazcích, je lepší začít 30. března.

Proto vás vyzýváme, abyste v této době více rozjímali a / nebo recitovali mantry se zaměřením na očekávání úplné transformace svého života v souladu s vaším účelem bytí na zemi. Určitě pomůže rozkvětu naší skutečné osobnosti. Pokud nemáte pocit, že se vám něco chce dělat, přinejmenším se duševně spojte s tím, co se děje v Shanti Dham.

Mým přáním je soustředit praktiky na dobrotivý aspekt kosmické energie, kterou raději nazývám Božskou matkou. Slovo Matka znamená nekonečnou trpělivost, bezpodmínečnou lásku, intimitu, úplnou svobodu, dokonalou moudrost, radost a nekonečnou energii. Prosím, udělejte něco prostřednictvím manter, meditace a pamatování (se na NI)

Navrhuji tři mantry

1. OM AIM HRIIM KLIM CHAAMUNDAAYAI VICHE NAMAH

(Pozdravy Nekonečnému vědomí, kosmické matce, která přesahuje tři módy přírody) Můžete to udělat v následujícím modelu pro cirkulaci energie v prvních čtyřech čakrách: Om – čakra 1, AIM - čakra 2, HRIM - levá strana Chakra 4, KLIM - pravá chakra 4, CHAMUNDAAYAI - Chakra 3. VICHE - čakra 2 a NAMAHA - čakra1. Prosím, zpívejte 108krát nebo více. (Tato mantra není určena pro poslední dva dny)

2. OM SHRIIM HRIIM DUM DURGAAM DEVIIM SHARANAMAHAM PRAPADYE

(beru útočiště v Božské Matce, která pomáhá odstranit všechny překážky a prší na nás energii, blaženost a hojnost) Prosím, zpívejte 24krát nebo více

3. GAYATRI MANTRAOM BHUR BHUVA SWAHA TAT SÁVITUR VARENYÁM BHARGO DEVASYA DHIIMAHI DHIYO YONAH PRACHODAYAAT

(Rozjímáme se o nekonečném, světelném zdroji vesmíru, který nám pomáhá vyvíjet se, odstraňuje všechny naše vady a žehná nám.) Kéž stimuluje naše vědomí a žehná nás na fyzické, pranické a duševní úrovni, Zpívejte 24krát minimum.

Musíte následně propojit tyto mantry s vhodnými meditacemi, dle svého vnitřního vedení. První mantra stimuluje velmi silné energie a druhá z nich je přátelská a klidná a konsoliduje efekty. Poslední dva dny může použít jakoukoli mantru, ale Gayatri je vhodná ke všem, ale pokud chcete, můžete použít všechny mantry, které znáte ve všech dnech s dobrou vírou. Dokonce i když nebudete moci dělat víc, ať děláte cokoliv, i když to jsou jen myšlenky a modlitby a dáte to s upřímným přesvědčením a povědomí o Božské Matce. Jsem si jist, že ONA vám požehná. Ať Božská Matka žehná nám všem.

S láskou a modlitbami,

Ritodgata a všichni ze Shanti Dham