Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 1Celkem: 98762

Bhadžany

V ašramech Šrí Tatháty, ostatně jako v celé Indii, se hojně používá zpěv bhadžanů. Bhadžan (také: badžan) je duchovní oslavný zpěv. Většinou obsahuje různá Boží jména a jeho zpěv je jednou z forem uctívání.

Když zpíváte bhadžany, udržujte správný rytmus tleskáním. Tleskání má být podle bhadžanu. Bhadžan je třeba zpívat se správnou melodií a upřímně.

Tři slabiky v názvu Bhá-ra-t znamenají bháva (pocit), rága (melodie) a tala (rytmus). Znamená to, že Bháraťané jsou ti, kteří zpívají s bhávou, rágou a talou o Boží slávě.

Dnes je mnoho zpěváků, kteří při zpěvu Tjágarádžových kírtanů hrají rytmus s rukama na klíně. Měli by spojit ruce a tleskat. Pět prstů jedné ruky symbolizuje smysly činností a prsty druhé ruky smysly vnímání. Když zpíváte o Pánově slávě, měla by nastat mezi oběma rukama harmonie. Nejsou-li sladěny, nebudou ustálené ani vaše pocity.

Byl to Guru Nának, kdo zavedl v Pandžábu společné zpívání. Všichni by měli zpívat jednohlasně o Boží slávě. To je ideál, který šířili naši předkové. Dnes však lidé tyto ideály odmítají a jednají podle svého rozmaru či domněnek. Běh času zahalil mraky jas poselství, okouzlení z hmoty a světa je odtáhlo z cesty a rozvoj vědy a technologie způsobil, že jsou domýšliví a tvrdohlaví. Lidé si tak nyní libují v zakázaných věcech a podporují to, co náboženství zavrhují. Všechna náboženství učí, že člověk by měl ctít své rodiče a projevovat jim vděčnost, ale dnes je módní je zesměšňovat a přehlížet je. Všechna náboženství zdůrazňují, že staří mají být ctěni, neboť jsou pokladnicemi zkušeností a jejich rady jsou nepostradatelné. Dnes však jsou staří lidé považováni za otravné a nepříjemné. Všechna náboženství trvají na pravdě, ale nyní se vysmívají člověku, který na pravdě lpí, jakoby byl blázen. Krutost a násilí, která všechna náboženství zavrhují, byly povýšeny na zbraně pokroku a prostředky k dosažení žádoucích cílů. Jestliže někdo touží dosáhnout cíle, musí se držet cesty, Která k němu vede. Když se dozvíte, jak dosáhnout Boha, musíte dodržovat pravidla, která stanovil. Nemusíte se po celou dobu zabývat Jeho jménem či Jeho vlastnostmi. To vás nedovede příliš daleko. Jděte však po cestě a každý krok vás přivede blíž. Když potřebujete dojít do vesnice, musíte vstát a jít k ní, ona nevstane a nepůjde k vám. Když potřebujete dosáhnout Boha, vstaňte a jděte, jak vás řídí. Jen tak můžete zhodnotit svůj život.(Sai Bába)

Existují stovky textů, od jednoduchých (pár slov) po složité.

Zpíváte mnohé bhadžany. Vy všichni se na bhadžanech podílíte. Ale každý z vás zpívá po svém. To není správné. Budete-li všichni zpívat jedním hlasem a jedním nápěvem s Božskými pocity, Bůh se ve vašich milujících srdcích jistě usadí. (Sai Bába)